Showing 1–20 of 115 results

 • 5
 • 4
 • 3
 • List
 • Filters
 • Sort by:
 • ฿280

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาถึงบริเวณน่องส่วนล่างเหมือนถุงเท้าที่เราใส่ทำงานกันทั่วไป

  จำนวน: 12 คู่/สี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็ม เนื้อผ้าทอหนาและแน่นสองเท่า ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่มากกว่าเดิม
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksyคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿280

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาถึงบริเวณน่องส่วนล่างเหมือนถุงเท้าที่เราใส่ทำงานกันทั่วไป

  จำนวน: 12 คู่/สี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็ม เนื้อผ้าทอหนาและแน่นสองเท่า ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่มากกว่าเดิม
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksyคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿260

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/สี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็ม เนื้อผ้าทอหนาและแน่นสองเท่า ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่มากกว่าเดิม
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksyคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿260

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/สี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็ม เนื้อผ้าทอหนาและแน่นสองเท่า ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่มากกว่าเดิม
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksyคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿260

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Low Cut ถุงเท้าขอบบนอยู่พอดีข้อเท้าแต่ยังสามารถมองเห็นถุงเท้าเวลาใส่รองเท้า

  จำนวน: 12 คู่/สี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็ม เนื้อผ้าทอหนาและแน่นสองเท่า ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่มากกว่าเดิม
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksyคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿260

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Low Cut ถุงเท้าขอบบนอยู่พอดีข้อเท้าแต่ยังสามารถมองเห็นถุงเท้าเวลาใส่รองเท้า

  จำนวน: 12 คู่/สี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็ม เนื้อผ้าทอหนาและแน่นสองเท่า ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่มากกว่าเดิม
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksyคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี/คละลาย

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿230

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Crew เป็นถุงเท้าที่ยาวขึ้นมาถึงบริเวณน่องส่วนล่าง เหมือนถุงเท้าที่เราใส่ทำงานกันทั่วไป

  จำนวน: 12 คู่/สี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyesterและ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย
  • Extra-Stretch ยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Tender Touch ให้สัมผัสที่อ่อนโยนเมื่อสวมใส่
  • Long Lasting ทนทาน ใช้งานได้นาน
  • ใช้การถักทอเส้นด้ายแบบ Co-mesh (โค-เมช) ซึ่งเป็นการประสานเส้นด้ายแบบญี่ปุ่น ทำให้ถุงเท้ากระชับกับข้อเท้าและส้นเท้าของเรา

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/สี

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็ม ทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย
  • Extra-Stretch ยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Tender Touch ให้สัมผัสที่อ่อนโยนเมื่อสวมใส่
  • Long Lasting ทนทาน ใช้งานได้นาน

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเอง ทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksyคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี/คละลาย

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksyคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี/คละลาย

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเอง ทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี/คละลาย

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿220

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Quarter/Mini Crew ถุงเท้าที่มีความยาวขึ้นมาอีกระดับคลุมเหนือข้อเท้า

  จำนวน: 12 คู่/คละสี/คละลาย

  ตารางขนาดถุงเท้า

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

   • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
   • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
   • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿250

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: ทรงถุงเท้า: Low Rise ต่ำกว่าตาตุ่ม เป็นถุงเท้าที่ยาวขึ้นมาอีกจาก No Show แต่สั้นกว่า Low cut

  จำนวน: 6 คู่/คละสี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็มทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock

 • ฿210

  ขนาด: Free Size

  ทรงถุงเท้า: Low Cut ถุงเท้าขอบบนอยู่พอดีข้อเท้าแต่ยังสามารถมองเห็นถุงเท้าเวลาใส่รองเท้า

  จำนวน: 12 คู่/สี

  หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าราคาส่ง (ขั้นต่ำจำนวน 10 โหลขึ้นไป/รุ่น) สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 02-897-0174 ต่อ 48

  คุณสมบัติ

  • ทอด้วยฝีเข็ม 144 เข็ม ทำให้เนื้อผ้าหนา ให้ความรู้สึกนุ่มฟูเวลาใส่
  • มีนวัตกรรม Soft-tech ที่ทางแบรนด์ Socksy คิดค้นขึ้นมาเอง ทำให้ถุงเท้าใส่นุ่ม สบาย
  • Spandex Covering เป็นการผสานระหว่างเส้นด้าย (โพลีเอสเตอร์) Polyester และ (สแปนเด็กซ์) Spandex ผสานกัน ทำให้ถุงเท้าใช้งานได้นานกว่าเดิม และไม่ย้วยง่าย

  AVAILABILITY: In stock


No products were found matching your selection.

Navigation
Close

ตะกร้าสินค้าของฉัน

Viewed

Recently Viewed

Close

ดีใจที่ได้พบคุณที่นี่!

มีบัญชีอยู่แล้ว?

หมวดหมู่สินค้า